04 jan 2021

COVID-19 vaccination.

Myndighederne er endnu ikke helt færdige med en klar plan for udrulning af vaccine mod COVID-19. Der er også en vis usikkerhed mht. levering af vacciner.
Når plejehjemsbeboerne og sundhedspersonalet er færdigvaccineret, vil den næste gruppe formentlig blive kronisk syge med særlig risiko for et alvorligt forløb af COVID-19, og i første omgang vil det være kronisk syge, som følges på sygehus, hvor det så er lægerne på sygehuset, som indstiller til vaccination.
Næste gruppe vil formentlig blive kronisk syge, som følges hos egen læge, samt patienter over en vis aldersgrænse, og vi har systemer, som sikrer, at vi kan finde disse patienter frem.
Vi kan ikke sige noget om tidshorisonten endnu.